Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Försäkringskassan angående lång handläggningstid av ett ärende om barnbidrag

Försäkringskassan Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 7 Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut