Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Göteborgs tingsrätt om bl.a. att en person tvingats att vittna trots att han hade anmält att han var hemma för vård av barn

En polisman som var kallad att vittna anmälde att han inte kunde komma eftersom han var hemma med sina två sjuka barn. Efter ett telefonsamtal med tingsrätten inställde han sig emellertid tillsammans med barnen. Han vittnade med barnen i famnen, och förhöret spelades in med ljud och bild. I JO:s beslut konstateras att polismannen känt att tingsrätten behandlat honom och hans barn illa och att tingsrätten därigenom har misslyckats i någon mening. Däremot anser JO att det som kommit fram inte är tillräckligt för att kritisera tingsrätten.

Tillbaka till söka beslut