Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kalmar kommun beträffande brister i rutinerna rörande diarieföring och förvaring av allmänna handlingar

Kommunal förvaltning Arkivlagen (1990:782) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar
Tillbaka till söka beslut