Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kemikalieinspektionen samt initiativärende mot Livsmedelsverket angående långsam handläggning av ansökningar om registrering av tillväxtreglerande växtskyddsmedel

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Förvaltningslagen (1986:223) Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut