Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården angående möjligheten för en frihetsberövad att i samband med en häktningsförhandling få tala i enrum med sin offentlige försvarare

Den som är frihetsberövad har en laglig rätt att träffa och samtala med sin försvarare i enrum. I beslutet understryker JO att det är angeläget att den frihetsberövade ges en sådan möjlighet i praktiken och det även i samband med en häktningsförhandling. Det bör därför krävas särskilda skäl för att inte tillmötesgå en begäran om samtal i enrum. Enligt JO är det ett godtagbart skäl att säkerheten i så fall faktiskt äventyras.

Tillbaka till söka beslut