Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Hall, angående behandlingen av en intagen m.m.

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Avskildhet (isolering) Beslut Underrättelse
Tillbaka till söka beslut