Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Hällby m.fl., om avskildhetsplacering av en intagen

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Avskildhet (isolering) Beslutsmotivering, utformning av beslut
Tillbaka till söka beslut