Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Umeå, angående möjligheten till permission under covid-19-pandemin

Beslutet omfattar en redogörelse från Kriminalvården för myndighetens begränsningar av permissionsverksamheten under covid-19-pandemin och hur framför allt intagna med särskilda villkor kompenserats för begränsningarna. JO ger i beslutet sin syn på vissa av Kriminalvårdens åtgärder. Det finns enligt JO skäl för att prioritera intagna som drabbats av inställda permissioner och som har s.k. särskilda villkor. Hon noterar att Kriminalvården under pandemin inom myndigheten påtalade behovet av omprövning av de intagnas särskilda villkor för att de skulle kunna komma vidare i verkställighetsplaneringen.

Genom utredningen har det kommit fram att åtminstone två av anmälarens permissioner ställts in på grund av personalbrist under pandemin. Enligt JO är det naturligtvis beklagligt för den intagne, men hon noterar samtidigt att detta inte ledde till att placeringen av honom i en anstalt av lägre säkerhetsklass fördröjdes. Hon finner inte anledning att uttala någon kritik mot Kriminalvården.

Tillbaka till söka beslut