Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, om häktets agerande med anledning av att tingsrätten i en dom hävt häktningen avseende en intagen och utformat ett förordnande om omedelbart omhändertagande av honom på ett felaktigt sätt

I en dom beslutade tingsrätten att häva häktningen avseende en person som var intagen i häktet Sollentuna. Tingsrätten förordnade vidare att den dömde skulle vara omhändertagen med stöd av 28 kap. 6 b § brottsbalken till dess att han överförts till viss frivårdsmyndighet i stället för, rätteligen, till vårdgivaren. Häktet beslutade att inte överlämna den dömde till frivården, utan upprättade kontakt med vårdgivaren, som hämtade den dömde dagen därpå. Mot bakgrund av vad som framkommit om omständigheterna finner chefsJO inte anledning att kritisera häktet.

Tillbaka till söka beslut