Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, häktet Västerås, om behandlingen av dömd, som förvarats i häktet i avvaktan på anstaltsplacering, m.m.

Kriminalvård Beräkning av strafftid m.m., lagen (1974:202) om Häkte Verkställighet
Tillbaka till söka beslut