Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, placeringsenheten, om omprövningsbeslut i ett ärende om uppskov med verkställigheten innan omprövningstiden löpt ut

Kriminalvård Beräkning av strafftid m.m., lagen (1974:202) om Omprövning Verkställighet
Tillbaka till söka beslut