Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvårdsmyndigheten Göteborg Centrum, placeringsenheten, Kriminalvårdsmyndigheten Halmstad, anstalten Halmstad, m.fl. om bl.a. handläggningen av ett placeringsärende och röjande av skyddade personuppgifter

Kriminalvård Sekretesslagen (1980:100). Sekretess
Tillbaka till söka beslut