Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvårdsmyndigheten Karlstad, häktet Karlstad, om möjligheten för intagna att rösta vid allmänna val

Kriminalvård Förvaltningslagen (1986:223) Vallagen (2005:837) Allmänna val Anstalt Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut