Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvårdsmyndigheten Norrtälje om återkallelse av beslut om uttag från permissions- och frigivningskonto m.m.

Kriminalvård Förvaltningslagen (1986:223) Anstalt Beslut
Tillbaka till söka beslut