Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kronofogdemyndigheten, Göteborgskontoret, om handläggningen av ärenden om utmätning av lön, dröjsmål med att överlämna överklaganden, som även innehöll yrkanden om inhibition, till tingsrätt m.m.

Kronofogdemyndigheten Utsökningsbalken - UB Inhibition Överklagande
Tillbaka till söka beslut