Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Länsarbetsnämnden i Gävleborgs län angående hanteringen av skyddade personuppgifter

Arbetsmarknad Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Samtycke Sekretess
Tillbaka till söka beslut