Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Lantmäterimyndigheten i Jämtlands län (nuvarande Lantmäteriet) angående huruvida en skrivelse till myndigheten borde ha uppfattats som ett överklagande

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Rättegångsbalken - RB Underrättelse Överklagande
Tillbaka till söka beslut