Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Migrationsverket angående utformningen av ett ställningstagande i en fråga om hinder mot verkställighet av ett utvisningsbeslut

Utlänningsärenden Utlänningslagen (2005:716) Beslutsmotivering, utformning av beslut
Tillbaka till söka beslut