Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Miljö- och byggnämnden i Piteå kommun angående handläggningen av ett djurskyddsärende; särskilt fråga om handläggningen av ett överklagande

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Djurskyddslagen (1988:534) Förvaltningslagen (1986:223) Långsam handläggning Överklagande
Tillbaka till söka beslut