Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Myndighetsnämnden i Sundbybergs kommun angående handläggningen av ett miljöärende; fråga om underlåtenhet att vidta åtgärder med anledning av anmälan om bristfällig sophantering. Även fråga om begäran om att få ta del av handlingar

Tillbaka till söka beslut