Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Östra Göinge kommun angående ett beslut att hindra åtkomsten av en viss hemsida på bibliotekets datorer för allmänheten

Kultur Regeringsformen - RF kapitel 1 paragraf 9 Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut