Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Radiotjänst i Kiruna AB om avgiftskontroller per telefon

En anmälare klagade på Radiotjänst i Kiruna AB:s (RIKAB) avgiftskontroller per telefon. RIKAB uppmanades att svara på klagomålen och samtidigt besvara ett antal frågor om sin telefonverksamhet.

I remissvaret redogör RIKAB för det enskilda ärendet och för sin telefonverksamhet på ett sådant sätt att JO inte finner anledning att rikta någon kritik mot RIKAB.

I beslutet betonar JO vikten av att RIKAB kontinuerligt säkerställer att telefonverksamheten bedrivs korrekt, rättssäkert och med respekt för enskildas integritet. JO välkomnar att RIKAB tar fram nya metoder för att följa upp och förbättra verksamheten.

Tillbaka till söka beslut