Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Sjöfartsverket angående bl.a. ett beslut att avvisa ett överklagande på grund av annat än rättidsprövning

Kommunikationsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Avvisning Överklagande
Tillbaka till söka beslut