Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms kommun; fråga om en ersättare i nämnden fattat s.k. ordförandebeslut enligt LVU och LVM, utan att vara behörig

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 10 paragraf 4 Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM paragraf 13 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 6 Omhändertagande Omplacering
Tillbaka till söka beslut