Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms kommun; fråga om en ersättare i nämnden fattat s.k. ordförandebeslut enligt LVU och LVM, utan att vara behörig

Tillbaka till söka beslut