Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem Rebecka: fråga bl.a. om hemmet hade brustit i uppsikten över ett barn som vårdades i enskildhet

En flicka som var 13 år gammal tog sitt liv på ett särskilt
ungdomshem där hon vårdades med stöd av bestämmelserna i LVU. Vid tidpunkten för denna händelse hade hon vårdats i enskildhet vid två ungdomshem i nästan åtta månader i sträck.

I beslutet ger JO uttryck för sin uppfattning i fråga om vilken tillgång till personal som ett barn eller en ungdom ska ha när han eller hon vårdas i enskildhet. JO konstaterar att det alltid är ett misslyckande när ett barn eller en ungdom som är omhändertagen för samhällsvård tar sitt liv på ett ungdomshem där han eller hon vårdas. JO har emellertid funnit att det inte finns någon grund för att klandra SiS för att hemmet skulle ha brustit i sin uppsikt över flickan.

Tillbaka till söka beslut