Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Sveriges ambassad i Abu Dhabi angående handläggningen av ett visumärende

Utlänningsärenden Förvaltningslagen (1986:223) Information Långsam handläggning Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut