Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Sveriges konsulat i Malaga angående handläggningen av ett passärende

Riksdags- samt utrikesförvaltning, allm. val, regeringskansliet Förvaltningslagen (1986:223)
Tillbaka till söka beslut