Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Tekniska nämnden i Nybro kommun angående hanteringen av inkommande handlingar, brister avseende diarieföring m.m.

Kommunal förvaltning Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Diarieföring
Tillbaka till söka beslut