Tillbaka till söka beslut

Anmälningar mot Länssjukhuset i Kalmar, Landstinget i Kalmar län, m.fl. angående handläggningen av en begäran om utlämnande av patientjournal, m.m.

Hälso- och sjukvård Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar
Tillbaka till söka beslut