Tillbaka till söka beslut

Anmälningar mot Radiotjänst i Kiruna AB med klagomål i fråga om bl.a. bemötande, dokumentation och omprövning/överklagande. – Bolaget kritiseras för att i ett fall ha dröjt med översändande av överklagande till förvaltningsrätten

Med anledning av ett större antal anmälningar mot Radiotjänst i Kiruna AB rörande bemötande, dokumentation och handläggningen av omprövning och överklagande har JO utrett sju anmälningar med sådana klagomål. RIKAB gav dels en allmän redogörelse för bolagets verksamhet och handläggning, dels särskilda yttranden i varje klagomålsärende. – Bolaget kritiseras för att i ett fall ha dröjt med översändande av överklagande till förvaltningsrätten.

Tillbaka till söka beslut