Tillbaka till söka beslut

Anmälningar till JO om vaccinationsbevis (s.k. vaccinpass)

Hälso- och sjukvård Riksdags- samt utrikesförvaltning, allm. val, regeringskansliet Instruktion för Riksdagens ombudsmän, lagen (1986:765) med Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, förordningen (2021:8) om Beslut Grundläggande fri- och rättigheter Tillsyn
Tillbaka till söka beslut