Tillbaka till söka beslut

Arbetsförmedlingen kritiseras för att ha vägrat registrera en särskild postadress

Arbetsförmedlingen fattade ett preliminärt beslut om sanktion och skickade det till en arbetssökandes folkbokföringsadress. Han bad myndigheten om att få beslutet skickat till en registrerad särskild postadress men fick till svar att det inte var möjligt.

JO uttalar att den som har en särskild postadress har anledning att utgå från att den
adressen kan användas vid utskick från myndigheter, i synnerhet efter att den
enskilde framfört önskemål om det. Att registrera en korrekt adressuppgift för en
enskild är en grundläggande uppgift för en myndighet och JO anser att det är
anmärkningsvärt att Arbetsförmedlingen inte har lyckats registrera mannens särskilda
postadress och säkerställa att post skickades dit trots upprepade önskemål om detta.
Genom hanteringen har myndigheten även brustit i sin kommunicerings- och underrättelseskyldighet.

Arbetsförmedlingen får också kritik för att ha hänvisat mannen till andra aktörer för att
lösa problemet med sin adress samt för att ha lämnat felaktig information till honom.
Eftersom det är av grundläggande betydelse att korrekta adressuppgifter används har
JO svårt att förstå varför det dröjde nästan ett och ett halvt år från det att problemet
uppmärksammades till dess att Arbetsförmedlingen beslutade att särskilda
postadresser får användas. Vid tidpunkten för myndighetens remissvar var det
dessutom inte möjligt att använda särskilda postadresser i samtliga system. JO
framhåller därför att det är viktigt att Arbetsförmedlingen säkerställer att de system
som används inte begränsar möjligheten att uppfylla de krav som uppställs i
förvaltningslagen. Vidare anser JO att myndigheten behöver förbättra den interna
kommuniceringen av beslut för att säkerställa att viktig information når fram till
samtliga medarbetare.

Tillbaka till söka beslut