Tillbaka till söka beslut

Arbetslöshetskassan Alfa får allvarlig kritik för handläggningen av en begäran om omprövning av ett beslut om arbetslöshetsersättning

En person kontaktade Arbetslöshetskassan Alfa och uttryckte
missnöje över ett beslut om arbetslöshetsersättning. Trots att personen återkommande tog kontakt med Alfa-kassan därefter dröjde det nästan ett halvår innan ett omprövningsärende inleddes. Handläggningstiden uppgick sedan till mer än ett halvår efter att omprövningsärendet lades upp och till mer än ett år efter att
personen första gången uttryckte missnöje över beslutet om ersättning.

JO anser att det är mycket anmärkningsvärt att Alfa-kassan inte lade upp ett omprövningsärende redan efter den första kontakten. Om det var oklart för Alfa-kassan vad personen avsåg borde kassan ha tagit kontakt med denne för att reda ut det. Handläggningstiden översteg sedan med bred marginal den tid på sex veckor som kan anses vara godtagbar i ett omprövningsärende. JO uttalar att tiden framstår som helt oacceptabel, även med beaktande av de speciella omständigheter som rådde under pandemin.

Vidare anser JO att Alfa-kassan inte har underrättat om väsentlig försening på ett korrekt sätt.

JO kan konstatera att den långsamma och felaktiga handläggningen har medfört att utbetalningen av arbetslöshetsersättning har fördröjts avsevärt och även riskerat att fördröja rätten till domstolsprövning. Alfa-kassan får allvarlig kritik för bristerna i
ärendet.

Tillbaka till söka beslut