Tillbaka till söka beslut

Åtal mot befattningshavare vid Göteborgs universitet för tjänstefel med anledning av underlåtenhet att verkställa kammarrättsdomar rörande utlämnande av handlingar, m.m.

Utbildning ,forskning, studiestöd Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut