Tillbaka till söka beslut

Åtal mot en domare med anledning av hans handläggning av ett antal tvistemål

Allmänna domstolar Brottsbalken - BrB Dom/domskäl Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd Åtal
Tillbaka till söka beslut