Tillbaka till söka beslut

Att aktivt läsa ett textmeddelande på ett vykort till en intagen inom Kriminalvården utgör en granskning av försändelse

Vid en inspektion av häktet Göteborg uppmärksammade JO att
häktets personal läste texten på inkommande vykort till intagna.

I beslutet konstaterar JO att ett sådant förfarande är en granskningsåtgärd i både
fängelselagens och häkteslagens mening. En sådan åtgärd är ett klart ingrepp i den
personliga integriteten och är endast tillåten under vissa förutsättningar.

Utredningen i det aktuella ärendet har visat att häktet Göteborg inte tycks ha prövat
om det fanns lagliga förutsättningar för granskningen. Häktet har heller inte
dokumenterat saken eller underrättat berörda intagna om att en sådan granskning
skett. JO ser allvarligt på de brister som har kommit fram och ger häktet Göteborg
kritik för dess hantering av vykort till intagna.

JO gör i beslutet även allmänna uttalanden om hanteringen av vykort till intagna och
betonar bl.a. vikten av att det inom Kriminalvården finns tydliga rutiner för hur de
intagna ska underrättas om en genomförd postgranskning.

Tillbaka till söka beslut