Tillbaka till söka beslut

Att en myndighet på grund av annat än rättidsprövning avvisar överklaganden av egna beslut strider både mot ordalydelsen i förvaltningslagen och uttalanden i förarbetena med förklaring till fördelningen av uppgifter mellan lägre och högre instans.

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Överklagande
Tillbaka till söka beslut