Tillbaka till söka beslut

Avskildhetsplacering av en intagen

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Verkställighet i anstalt, Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2009:4). Anstalt Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut