Tillbaka till söka beslut

Begäran om att få ta del av forskningsdokumentation tillhörande en doktorands pågående arbete

Utbildning ,forskning, studiestöd Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar
Tillbaka till söka beslut