Tillbaka till söka beslut

Behandlingen av häktade och användandet av fängsel i domstolslokaler

Kriminalvården hade inte tillgång till något utrymme som klassades som säkrat i tingsrätten Hudiksvall. Det medförde att den som var häktad bar fängsel utanför rättssalen i den domstolen. Vid normal incidentrisk belades den intagne med handfängsel och midjefängsel med handtag eller rem. Enligt anmälan användes dessa fängsel även under måltider och toalettbesök.

I beslutet uttalar JO att det är viktigt att en häktad persons grundläggande behov kan tillgodoses oavsett i vilken byggnad en förhandling genomförs. Det får t.ex. inte förekomma att den häktade tvingas att avstå från att äta, dricka, ta medicin eller gå på toaletten på grund av att fängslen omöjliggör detta. Inför transporter till domstols-byggnader där det inte tillhandahålls säkrade utrymmen anser hon därför att Kriminal-vården måste överväga om det genom kompensatoriska åtgärder är möjligt att tillgodose den intagnes behov på ett humant sätt. Det bör enligt JO vidare ingå i transportplaneringen att i förväg ta ställning till om lättnad av fängsel kan ske vid toalettbesök och måltider.

Tillbaka till söka beslut