Tillbaka till söka beslut

Brev som påträffats i en intagens bostadsrum har överlämnats till åklagare; fråga bl.a. om det stått i överensstämmelse med gällande sekretessregler

Kriminalvård Behandlingen av häktade och anhållna m.fl., Förordningen (1976:376) om. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Anstalt Dokumentation Sekretess Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut