Tillbaka till söka beslut

Disciplinansvar för en domare i en förvaltningsdomstol med anledning av att innehållet i sekretesskyddade handlingar röjts

Förvaltningsdomstolar Offentlig anställning, lagen (1994:260) om - LOA Sekretesslagen (1980:100). Allmänna handlingar Kommunicering Sekretess Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut