Tillbaka till söka beslut

Disciplinansvar för ställföreträdande ordföranden i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som varit ytterst ansvarig för att HSAN ålagt en tandläkare disciplinpåföljd för en åtgärd som varken hade anmälts eller utförts

Hälso- och sjukvård Disciplinansvar Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut