Tillbaka till söka beslut

Efter separation hade föräldrarna gemensam vårdnad barnen. De bodde hos sin mor som hade skyddade personuppgifter. Fråga om socialnämnden kunnat underlåta att informera barnens far om att nämnden hade beslutat att inleda en s.k. barnavårdsutredning

Tillbaka till söka beslut