Tillbaka till söka beslut

En åklagare har dömts för tjänstefel för att utan laglig grund ha begärt att ett bankkonto skulle spärras

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Behörighet Förundersökning Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut