Tillbaka till söka beslut

En åklagares åtgärd att som bevisning i ett brottmål åberopa förhör med en målsägande som inte hörts under förundersökningen

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Bevis Förhandling/ sammanträde Förhör Förundersökning Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut