Tillbaka till söka beslut

En åklagares långsamma handläggning av en förundersökning samt chefsåklagarens ansvar för handläggningen

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut