Tillbaka till söka beslut

En allmän försäkringskassa kan inte överlåta till den försäkrade att avgöra om ett beslut skall omprövas med stöd av 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Försäkringskassan Allmän försäkring, lagen (1962:381) om - AFL. kapitel 20 paragraf 10 a Socialförsäkringsbalken - SFB kapitel 113 paragraf 3 Omprövning Rättelse
Tillbaka till söka beslut