Tillbaka till söka beslut

En arbetsförmedling bör regelbundet förvissa sig om att de grundläggande uppgifterna i arbetsförmedlingsregistret är korrekta

Arbetsmarknad Samtycke
Tillbaka till söka beslut