Tillbaka till söka beslut

En domstolssekreterares åtgärd att i en privat rättslig angelägenhet använda sig av sin mejladress vid tingsrätten och kuvert med tingsrättens poststämpel samt tingsrättens handläggning av ett mål i vilket sekreteraren var part

Allmänna domstolar Rättegångsbalken - RB Jäv
Tillbaka till söka beslut